Ders Notu Medeni Usul Hukuku Ders Notu (Vize + Final)

Açıköğretim

Süper Moderatör
Katılım
25 Mar 2013
Mesajlar
467
Beğeniler
0
Puanları
16
#1
Giriş
Toplumsal yaşamda insan ilişkilerinin düzenlenmesi ve sosyal düzenin sağlanması için kurallara gereksinim duyulur. Bunlar hukuk, din, ahlak, örf ve adet ve görgü kurallarıdır. Hukuk kurallarının özelliği, kendisine uyulmaması halinde müeyyide ile karşılaşılmasıdır. Müeyyide, bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen ve devlet eliyle tatbik edilen cebirdir. Sosyal düzen kuralları tüm topluluklarda bulunur fakat hukuk, devlet olabilmiş topluluklarda var olabilmiştir. Modern toplumlarda, hukuk kurallarına uyulmaması halinde, müeyyidenin uygulanması bağımsız yargı örgütü ve mahkemeler eliyle sağlanır.

Genel Olarak Yargı Kavramı
Türk Hukuk Sistemi, Kıta Avrupası Hukuk Sistemine dahildir. Bu sisteme kaynaklık eden Roma Hukukunun etkin olduğu dönemden beri, bireysel ve toplumsal menfaat ayrımı, kamu ve özel hukuk ayrımına kaynaklık eder. Kişi menfaatini koruma amacının ön planda olduğu hukuk dalları özel hukuk, kamu menfaatini koruma amacının kuvvetli olduğu hukuk dalları kamu hukuku kapsamında sınıflandırılır. Bahsedilen sistemde hak mertebesi, menfaatin hukuk kuralıyla yaptırıma bağlanarak korunması durumudur. Hakkın temelinde menfaatin olması, hakkın korunması vasıtasıyla menfaatin temin edilmesi kişilerarası ve toplumsal ilişkilerde bir denge ve sosyal barışı sağlar.

Uyuşmazlık bir hakkın varlığı, kapsamı ve sonuçları hakkında meydana gelen anlaşmazlıktır. Uyuşmazlığı gidermek için bizzat ihkakı hak müessesesinin uygulanması ile, devletin hakkın temini için vasıta olması seçenekleri akla gelecektir.

İhkakı hak müessesesi, hakları ihlal edilen kişilerin, bu haklarını bizzat zor kullanarak elde etmeleri ve korumalarıdır. Bahsedilen müessese, zayıf olanın müeyyideyi uygulayamaması, güçlü olanın ise sübjektif etkilerle aşırıya kaçması ve böylece yeni uyuşmazlıklara neden olup sosyal barışı daha fazla bozma tehlikesini barındırır. Bu sebeple günümüz devlet yapısında ihkakı hak kural olarak yasaktır. İstisnai durumlarda, hukuk sistemi bu yola sınırlı olarak izin verir. Mesela meşru müdafaa ile zaruret hali bu cümledendir. Mevcut devlet yapısında, uyuşmazlığa konu hak devletin yargı organı eliyle tespit edilir. Yargı kavramı, “soyut hukuk kurallarının, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından, somut bir uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla, yargısal usullere uyularak tatbik edilmesi” olarak tanımlanabilir.

Devamı:
 

Ekli dosyalar

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Son kaynaklar

Forum istatistikleri

Konular
2,643
Mesajlar
2,752
Kullanıcılar
878
Son üye
tanjumuratuyar
Üst