Yeni!! Finansal Ekonomi - Murat - Ara/Final Ünite Soruları!!

Emirhan

New Member
Katılım
24 Mar 2013
Mesajlar
1,001
Beğeniler
1
Puanları
0
#1
Merhaba,

Murat' ın konu anlatımı kitabındaki Konulara ait soruların bir bölümü ve ARA/FİNAL soru/cevaplarını aşağıdaki bulabilirsiniz . İsteyenler için dosya içinde pdf reader bulunmaktadır.

Başarılar.

Finansal Ekonomi

1- Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin fonksiyonlarından birisi değildir?
a) Fon transferi
b) Likidite
c) Çeşitlendirme
d) Enformasyon sağlama
e) Risk paylaşımı

2- Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin alıcı ve satıcılarını eşleştiren yatırımcıların temsilcileridir?
a) Dealer
b) Broker
c) Aracı
d) Spekülatör
e) Komisyoncu

3- Orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerin alınıp satıldığı piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Para piyasası
b) Spot piyasa
c) Vadeli piyasa
d) Sermaye piyasası
e) Future piyasalar

4- Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin geri satış taahhüdü ile alımını ifade etmektedir?
a) Repo
b) Ters repo
c) Akreditif
d) Forvrard
e) Spot

5- Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazında en az % 25'ini devam/ı olarak Türkiye'de kurulmuş anonim ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış olan fonlar hangisidir?
a) A tipi
b) B tipi
c) C tipi
d) D tipi
e) E tipi

6- Aşağıdakilerden hangisi faizsiz çalışan kurumlardır?
a) Ticarî bankalar
b) Kalkınma bankaları
c) Yatırım bankaları
d) Özel finans kurumlan
e) Yatırım fonları

7- Banka kurtarmanın ve yeniden yapılandırmanın maliyetleri hangi ülkede en fazladır?
a) Türkiye
b) Arjantin
c) Şili
d) Tayland
e) G. Kore

8- Aşağıdakilerden hangisi banka kurucuları ile ilgili düzenlemelerden birisi değildir?
a) Kurucuların müflis olmamaları
b) Kurucuların konkordato ilân etmiş olmamaları
c) Tasfiye olan kuruluşlarda % 20'nin üzerinde pay sahibi olmamaları
d) Affa uğramış olsalar bile 5 yıldan fazla hapis, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmaları
e) Tasfiye olan kuruşlarda %10 üzerinde pay sahibi olmamaları

9- Aşağıdakilerden hangisi finansal panikten koruyabilmek için devletin getirdiği düzenlemelerden birisi değildir?
a) Giriş kısıtlamaları
b) Açıklama yapma
c) Mevduat sigortası
d) Üretim miktarına ilişkin sınırlamalar
e) Rekabete ilişkin sınırlamalar

10- Merkez bankaları zorunlu rezervleri kullanarak aşağıdakilerden hangisinin üzerinde kontrol sahibi olur?
a) Para arzı
b) Para talebi
c) Mal arzı
d) Mal talebi
e) Menkul kıymetlerin miktarı

11- Piyasada gerçekleşen ve gözlemlenebilen faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Reel faiz
b) Nominal faiz
c) Bileşik faiz
d) Basit faiz
e) Efektif faiz

12- Vade boyunca beklenen enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enflâsyon primi
b) Beklenen enflâsyon
c) Anüite
d) Nominal faiz
e) Arbitraj

13- Beklenen enflasyon verilerinin kullanılması ile dönem başı için hesaplanan reel faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Reel faiz oranı
b) Nominal faiz oranı
c) Ex-ante reel faiz oranı
d) Ex-post reel faiz oranı
e) Efektif faiz oranı

14- Belirli bir faiz oranından gelecekte elde edilecek bir parasal değerin, içinde bulunulan andaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anüite
b) Bugünkü değer
c) Gelecekteki değer
d) Ex-ante
e) Ex-post

15- Sahip olunan servetin çeşitli varlıklar arasında nasıl dağıtılacağına karar verilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çeşitlendirme
b) Portföy tercihi
c) Risk tercihi
d) Portföy getirişi
e) Likidite

16- Aşağıdakilerden hangisi portföye dahil edilecek varlıklar belirlenirken, bu tercihi etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a) Servet
b) Beklenen getiri
c) Risk
d) Likidite
e) Gerçekleşen getiri

17- Ekonomik birimlerin portföylerinde sadece para ve tahvil bulunduracaklarını varsayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ödünç verilebilir fonlar kuramı
b) Rasyonel beklentiler kuramı
c) Likidite tercihi kuramı
d) Portföy analizi kuramı
e) Modigliani - Miller kuramı

18- I-Yatırımlardan beklenen kârlılık
ll-Beklenen enflâsyon
lll-İşletmelerle ilgili vergiler
IV-Kamu kesimi borçlanma ihtiyacı
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri tahvil arzını doğru yönde etkiler?
a) l-ll
b) l-ll-lll
c) l-ll-lll-IV
d) l-ll-IV
e) ll-IV

19- Sistematik riske ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) "b, (beta)" adı verilen bir kavramla ölçülmektedir
b) b, varlık piyasasındaki değer değişiklikleri karşısında, bir varlığın getirişindeki değişmeye ilişkin bir ölçüttür
c) Çeşitlendirme yoluyla yok edilebilir
d) Varlık piyasasındaki değer değişiklikleri karşısında bir varlığın getirişindeki değişmeye ilişkin ölçüt olma fonksiyonunu gösterir.
e) Hesaplanırken, piyasa portföyünün getiri oranı da gözönünde tutulmalıdır.

20- Aşağıdakilerden hangisi geri ödenmeme riskinden bağımsız bir menkul kıymetin faiz oranı ile aynı vadeye sahip geri ödenmeme riski taşıyan bir menkul kıymetin faiz oranı arasındaki farktır?
a) Risk primi
b) Kur farkı
c) Efektif faiz
d) Nominal faiz
e) Vade primi

21- Bir menkul kıymetin vergiden muaf faiz oranı % 20, vergi oranı ise % 60 ise vergiye tabi faiz oranı % kaçtır?
a) 50
b) 40
c) 65
d) 45
e) 35

22- Ekonomik birimlerin kısa ve uzun vade arasında nötr olduklarını ve finansal işlemlere girişmekten amacın elde edilen getiriyi maksimize etmek olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bekleyişler hipotezi
b) Bölünmüş piyasalar hipotezi
c) Vade tercihi hipotezi
d) Rasyonel bekleyişler hipotezi
e) Say kuramı

23- Faiz oranları 3 yıl vadeli tahviller için % 10, 2 yıl vadeli tahviller için % 8'dir. 3 yıl vadeli tahvil için vade primi % 3, 2 yıl vadeli tahvil için vade primi % 4 ise, 2 yıl vadeli forward faiz oranı nedir?
a) 1,37
b) 2,27
c) 1
d) 3
e) 2,58

24- Faiz oranları 2 yıl vadeli tahviller için % 15, 3 yıl vadeli tahviller için % 20 ise bekleyişler hipotezine göre 2 yıl vadeli forward faiz oranı % kaçtır?
a) 40
b) 30.7
c) 20.5
d) 18.75
e) 45.7

25- Bir hisse senedinin olması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nominal değer
b) Cari değer
c) Gerçek değer
d) Ex-ante değer
e) Forvvard değer

26- Ekonomik birimlerin beklentilerini oluştururken en yakın geçmişi göz önüne aldıklarını varsayan hipotez hangisidir?
a) Markovv bekleyişleri hipotezi
b) Uyumcu bekleyişler hipotezi
c) Rasyonel bekleyişler hipotezi
d) Vade farkı hipotezi
e) Bölünmüş piyasalar hipotezi

27- Bir değişkene ait beklentilerin oluşturulmasında, ekonomik teorinin öne sürdüğü değişkenler de dahil olmak üzere mevcut tüm enformasyonun kullanılmakta olduğu hipotez hangisidir?
a) Markovv bekleyişleri hipotezi
b) Uyumcu bekleyişler hipotezi
c) Rasyonel bekleyişler hipotezi
d) Vade farkı hipotezi
e) Bölünmüş piyasalar hipotezi

28- Etkin piyasalar hipotezinin ortaya koyduğu sonuçlar ile çelişen bulgulara ne denir?
a) Risk primi
b) Mahpus ikilemi
c) Anomali
d) Arbitraj
e) Manipülasyon

29- "İçerden bilgilenmiş olsanız bile, sahip olduğunuz bu enformasyon piyasanın üzerinde bir getiri elde etmenize olanak tanımayacaktır." Görüşünü ileri süren piyasa etkinliği ifadesi hangisidir?
a) Zayıf piyasa etkinliği
b) Normal piyasa etkinliği
c) Ortalama piyasa etkinliği
d) Güçlü piyasa etkinliği
e) Aşırı piyasa etkinliği

30- Aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz oranları arasındaki farklılıkların açıklanmasına ne denir?
a) Faiz marjları
b) Faiz oranlarının risk yapısı
c) Arbitraj
d) Faiz oranlarının vade yapısı
e) Açık analizi

Soruların Cevapları :

1. C
2. B
3. D
4. B
5. A
6. D
7. B
8. E
9. D
10. A
11. B
12. A
13. C
14. B
15. B
16. E
17. C
18. D
19. C
20. A
21. A
22. A
23. A
24. B
25. C
26. A
27. C
28. C
29. D
30. B
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Son kaynaklar

Forum istatistikleri

Konular
2,643
Mesajlar
2,752
Kullanıcılar
878
Son üye
tanjumuratuyar
Üst